PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE PRAHA

PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE PRAHA

ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ

Více ...


VYBODOVANÍ ŘIDIČI

Více ...


ŘIDIČI NAD 65 LET

Více ...


UČITELÉ AUTOŠKOL

Více ...


ŘIDIČI TAXI

Více ...

Testy pro řidiče profesionály - řidiče autobusů a nákladních vozidel nad 7,5t, tzn. pro držitele řidičského oprávnění těchto skupin:

  • C, C+E, C1+E
  • D, D+E, D1, D1+E

Pro tyto řidiče je absolvování dopravně psychologických testů povinné a to před zahájením činnosti a také při dovršení 50 let věku a potom každých dalších pět let.

Co s sebou:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
  • řidičský průkaz
  • výpis z evidenční karty řidiče (nesmí být starší více než 30 dnů). Ten vydá odbor dopravy městského úřadu podle trvalého bydliště (pro Prahu v kompetenci Odboru dopravně-správních agend na Vyšehradě), případně lze požádat o výpis z CzechPointu.

NOVÁ LEGISLATIVA

Změny od 1.1.2024

Psychologický pohovor a školení začínajících řidičů

Dne 1.1.2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2001 Sb., která zásadním způsobem změnila prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění.

 

Číst dál

JAK SE PŘIPRAVIT

Obáváte se psychologického vyšetření, protože nevíte, co Vás čeká, nebo se bojíte, že neobstojíte?

 

Číst dál