PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE PRAHA

PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE PRAHA

ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ

Více ...


VYBODOVANÍ ŘIDIČI

Více ...


ŘIDIČI NAD 65 LET

Více ...


UČITELÉ AUTOŠKOL

Více ...


ŘIDIČI TAXI

Více ...

Je Vám více než 65 let a Váš obvodní lékař po Vás žádá psychologické vyšetření? 

Nezoufejte, jedná se o standardní vyšetření, kterým prochází řada řidičů – např. řidiči z povolání, nebo řidiči se zákazem řízení. Jako řidič senior jste dle zákona 361/2000 Sb. §87 povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce. 

Posuzující praktický lékař si může vyžádat jako podklad pro své rozhodnutí vyšetření od různých specialistů, včetně akreditovaného dopravního psychologa.

Co s sebou:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
  • řidičský průkaz
  • výpis z evidenční karty řidiče (nesmí být starší více než 30 dnů). Ten vydá odbor dopravy městského úřadu podle trvalého bydliště (pro Prahu v kompetenci Odboru dopravně-správních agend na Vyšehradě), případně lze požádat o výpis z CzechPointu.
  • lékařskou zprávu (žádanku)

NOVÁ LEGISLATIVA

Změny od 1.1.2024

Psychologický pohovor a školení začínajících řidičů

Dne 1.1.2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2001 Sb., která zásadním způsobem změnila prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění.

 

Číst dál

JAK SE PŘIPRAVIT

Obáváte se psychologického vyšetření, protože nevíte, co Vás čeká, nebo se bojíte, že neobstojíte?

 

Číst dál